dbw-logo
Välkommen till Sällskapet De Badande Wännerna - Visby

Sällskapet skall enligt sina stadgar ”verka något nyttigt för det allmänna”, stödja humanitär och kulturell verksamhet samt främja ett sunt friluftsliv. Även bevarandet av ”Visby stads säregna skönhet och ålderdomliga prägel” är en viktig angelägenhet. Inom dessa områden har DBW i mer än 200 år på olika sätt bidragit till verksamheter med gotländsk anknytning.

Sällskapet skall enligt sina stadgar ”verka något nyttigt för det allmänna”, stödja humanitär och kulturell verksamhet samt främja ett sunt friluftsliv. Även bevarandet av ”Visby stads säregna skönhet och ålderdomliga prägel” är en viktig angelägenhet. Inom dessa områden har DBW i mer än 200 år på olika sätt bidragit till verksamheter med gotländsk anknytning.

Botaniska Tradgarden DBW  Visby

BOTANISKA TRÄDGÅRDEN

DBW:s Botaniska trädgård, ”Botan”, har i mer än 150 år legat på sin plats intill stranden i Visby, skyddad av ringmuren från Östersjöns saltstänk och stormar. Det är en överskådlig trädgård. Redan vid entréerna ser man mycket av den vackra plats man är på väg att besöka.

Bridge Ready

ÅHSBERGSKA HAGEN

Åhsbergska Hagen ägs sedan 1904 av Sällskapet D.B.W. (De Badande Vännerna). Det var här vid stranden som sällskapet bildades den 9 juli 1814 av en skara yngre män av Visbys borgerskap och den s.k. Snäckgärdshagen var under sällskapets tidiga år den ständiga mötesplatsen.

Bv Pris 500

STIFTELSEN

Sällskapet DBW:s stiftelse utdelar enligt stadgar och praxis bidrag till vetenskaplig forskning med anknytning till Gotland. Ansökningsdatum är 15 januari, 15 april och 15 oktober. Stiftelsens styrelse sammanträder ca. en månad därefter och beslutar då om bidrag utifrån inkomna ansökningar.

2003 Strandgatan 22 0

INNERSTADSRÅDET

Sällskapets innerstadsråd skall verka för bevarandet av den säregna skönhet och ålderdomliga prägel som kännetecknar Visby innerstad samt verka för lämplig utveckling av denna. Rådet skall besluta om samt utdela dess Byggnadsvårdspris i enlighet med av Sällskapet fastställda riktlinjer.